Carrywater inicjuje program „Pomysł na venture”

Dodane:

Lech Romański Lech Romański

Udostępnij:

Każdy, kto ma innowacyjny pomysł na biznes, ale brakuje mu zasobów na jego wdrożenie może zgłosić swój projekt do programu „Pomysł na venture”. Organizatorem programu jest Carrywater – firma konsultingowa, specjalizująca się w doradztwie biznesowym i IT oraz zarządzaniu projektami…

Każdy, kto ma innowacyjny pomysł na biznes, ale brakuje mu zasobów na jego wdrożenie może zgłosić swój projekt  do programu „Pomysł na venture”. Organizatorem programu jest Carrywater – firma konsultingowa, specjalizująca się w doradztwie biznesowym i IT oraz zarządzaniu projektami, która z powodzeniem wprowadza na rynek nowe produkty i usługi, a także – jeśli pozwala na to skala przedsięwzięcia – uruchamia nowe firmy.

14 grudnia 2011 r. Carrywater zainicjowała publiczny program „Pomysł na venture”, który umożliwi  realizację najbardziej innowacyjnych projektów, zgłoszonych przez jego uczestników. Celem programu jest identyfikowanie, promowanie oraz wdrażanie przedsięwzięć, koncepcji lub rozwiązań o charakterze innowacyjnym, które budują wartość poprzez optymalizacje biznesu lub generowanie nowych źródeł przychodów.Na jakie projekty czekamy?W centrum zainteresowania programu „Pomysł na venture” znajdują się projekty osadzone w obszarach nowych technologii oraz usług profesjonalnych, m.in. konsultingu IT i zarządzania złożonymi projektami.Do udziału w programie Carrywater szczególnie zachęca pomysłodawców projektów z zakresu: technologii i aplikacji mobilnych, budowy i udostępnianiem baz wiedzy oraz know-how, usług aplikacyjnych cloud, pozyskiwania i zarządzania informacją, rozwiązań opartych na mechanizmach społecznościowych.

W obszarze zainteresowań Carrywater leżą również projekty branżowe, związane z usprawnieniami, optymalizacją procesów i innowacjami w branży telekomunikacyjnej i energetycznej. Dla branży energetycznej mogą to być na przykład projekty dotyczące mikrogeneracji, optymalizacji użycia energii, eliminacji strat oraz smart grid.Dotychczasowe doświadczenie Carrywater w projektach prowadzonych dla wiodących koncernów telekomunikacyjnych i energetycznych, a także sukces rynkowy firm portfelowych Carrywater: Tequila Mobile, Wisdio, NetTeam Solutions i Information Market pozwala wybranym w programie projektom zapewnić eksperckie wsparcie i staje się gwarantem ich sukcesu.  Korzyści z uczestnictwa w programieKażdy, kto ma nowy, autorski pomysł na produkt, usługę czy start-up może przy użyciu formularza umieszczonego na stronie carrywater.com, zgłosić go do realizacji we współpracy z Carrywater. Najciekawsze projekty, po dokonaniu dwuetapowej analizy biznesowej oraz po pomyślnym zakończeniu procesu negocjacji, mogą być skomercjalizowane i wprowadzone na rynek ze wsparciem ze strony Grupy, współpracujących funduszy venture capital oraz zainteresowanych projektem klientów Carrywater.Zakres wsparcia dla wybranych projektów może obejmować, m.in.:

  • zweryfikowany i opisany model biznesowy,
  • organizację i zarządzanie,
  • doradztwo biznesowe,
  • finansowanie,
  • wsparcie technologiczne,
  • zaplecze i infrastrukturę,
  • obsługę prawną i księgową,
  • promocję pomysłu w adekwatnej skali, także globalnej.

Carrywater gwarantuje uczestnikom zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji przekazanych w zgłoszeniu (zobacz Regulamin Programu).

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem