Grupa Nokaut- cena emisyjna wynosi 12 złotych

Dodane:

Lech Romański Lech Romański

Udostępnij:

Cena emisyjna i cena sprzedaży w ofercie publicznej akcji Grupy Nokaut SA – czołowego gracza e-commerce w Polsce, właściciela internetowych porównywarek cen – została ustalona na 12 zł za jedną akcję. Tym samym wartość oferty wyniesie ponad 31 mln zł…

Cena emisyjna i cena sprzedaży w ofercie publicznej akcji Grupy Nokaut SA – czołowego gracza e-commerce w Polsce, właściciela internetowych porównywarek cen – została ustalona na 12 zł za jedną akcję. Tym samym wartość oferty wyniesie ponad 31 mln zł, w tym wartość akcji nowej emisji ponad 20 mln zł. Od dziś do 27 lutego prowadzone są zapisy w Transzy Dużych Inwestorów. Przydział akcji oferowanych nastąpi do 29 lutego 2012 roku.

Oferta obejmuje łącznie 2.599.500 akcji, w tym 1.700.000 akcji nowej emisji serii C oraz 899.500 akcji istniejących serii A. Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie do obrotu wszystkich akcji, tj. 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B, nie więcej niż 1.700.000 akcji serii C oraz nie więcej niż 1.700.000 PDA serii C.

Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK SA. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w marcu 2012 roku.Prospekt emisyjny wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi dostępny jest na stronie www.grupanokaut.pl w zakładce inwestorskiej oraz na stronie internetowej Oferującego: www.dmbzwbk.pl.– Mimo trudnego rynku odnotowaliśmy spore zainteresowanie ofertą publiczną Grupy Nokaut. Inwestorzy pozytywnie ocenili nasze plany inwestycyjne i strategię rozwoju, a perspektywa szybkiego wzrostu przekonuje ich do zainwestowania środków w akcje naszej spółki. Planujemy mocno zawalczyć o polski rynek, przekształcając się w platformę handlową umożliwiającą klientom wygodne i łatwe dokonywanie zakupów w internecie. Paradoksalnie – ale z korzyścią dla Grupy Nokaut – jesteśmy w stanie rosnąć niezależnie od koniunktury rynkowej. Z prostej przyczyny – to właśnie internet jest miejscem, do którego udają się klienci szukający oszczędności. My jesteśmy w stanie przedstawić im najlepszą i najtańszą ofertę – mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut.źródło: informacja prasowa
icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem