Inwestornia dla pomysłodawcy i inwestora

Dodane:

Artykuł sponsorowany Artykuł sponsorowany

Udostępnij:

Rozmowa z Katarzyną Dudą kierownikiem projektu Inwestornia Agencji Rozwoju Pomorza SA.

Rozmowa z Katarzyną Dudą kierownikiem projektu Inwestornia Agencji Rozwoju Pomorza SA.

Agencja Rozwoju Pomorza SA (ARP) realizuje projekt Inwestornia umożliwiający promocję projektów biznesowych oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy ich autorami i inwestorami od 2009 roku. Czy jesteście już Państwo ekspertami w tej dziedzinie?

Katarzyna Duda: Trzy konkursy dla pomysłodawców, szereg konferencji, spotkań networkingowych, szkoleń i przede wszystkim bezpośrednia praca z pomysłodawcami i inwestorami pozwoliła na zebrane cennego doświadczenia, którym się dzielimy. Wiemy, że w przypadku rodzenia się nowego biznesu, gdy startup znajduje źródło kapitału, dla obu stron jest to nie tyle przygoda, co stawiający konkretne wymagania proces. Proces uwarunkowany prawnie i ekonomicznie, który tworzą ludzie. Jeśli chce się osiągnąć sukces nie da się pominąć żadnego z tych elementów.

Przygotowuje Pani i pomysłodawców i Inwestorów do podjęcia współpracy. Czego najczęściej dotyczą rozmowy z pomysłodawcą przed spotkaniem, a czego z Aniołem Biznesu?

K.D.: Rozmowa z pomysłodawcami dotyczy z jednej strony opracowania modelu biznesu, sprawdzenia jego możliwości rynkowych, pracy nad produktem, sprzedaży, weryfikacji planu marketingowego i finansowego, ale także budowania zespołu i umiejętności nawiązania kontaktu z inwestorem. Aniołowie Biznesu z kolei najczęściej pytają się o projekty, które mogą przynieść im szybki zysk, ale także szukają rozwiązań, głównie technologicznych, które mogliby zastosować w swoich przedsiębiorstwach. Dla obu stron czynnikiem kluczowym jest zespół. Zaufanie w biznesie to podstawowy element, aby podjąć z kimś współpracę, a dobrze zorganizowany i kompetentny zespół w startupie przekonuje tak samo jak dobry pomysł.

Czyli nikt nie zainwestuje w świetny pomysł jeśli nie zaufa ludziom?

K.D.: Oczywiście, dlatego między innymi przygotowaliśmy dla pomysłodawców materiały, które poruszają problem budowy zespołu projektowego i zarządzania ludźmi w startupie. Umiejętności miękkie, dobra komunikacja to zawsze atuty, które są bezcenne.

Jakie procesy należy wspomagać gdy już pomysł jest przygotowany do wprowadzenia na rynek a zespół doskonale ze sobą współpracuje?

K.D.: Nawet jeśli pomysł jest świetny, biznes realny to jeszcze trzeba przekonać do tego innych, szczególnie gdy ryzykują swój kapitał. Kolejny ważny obszar pracy z pomysłodawcami poświęcaliśmy więc przygotowaniu prezentacji inwestorskiej oraz teasera informacyjnego, które często odgrywają zasadniczą rolę w nawiązaniu pierwszego kontaktu z inwestorami. Wiemy, że z reguły jeśli teaser zwróci uwagę, rozpoczynają się spotkania i rozmowy, które umożliwiają obu stronom uzyskanie ważnych dla nich odpowiedzi i sprawdzenie własnej wiarygodności.

Jak odpowiadacie na takie potrzeby obu stron?

K.D.: Aktualnie wraz z doświadczonymi partnerami Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w ramach projektu Innopomorze oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza organizujemy 13 lutego w Sopocie bezpłatną konferencję podsumowującą projekt Inwestornia, którą połączyliśmy z Forum Inwestorów Kapitałowych. Poruszane podczas forum zagadnienia będą dotyczyły transakcji kapitałowych zarówno od strony prawnej jak i finansowej. Wśród tematów będą m.in. metody wyceny projektów, analiza ryzyk związanych z inwestycją kapitałową, optymalizacja podatkowa inwestycji, aspekty umów inwestycyjnych, modele inwestycyjne, tworzenie wartości w spółkach kapitałowych, czy też motywacja kluczowych pracowników poprzez udziały i akcje. W planie wydarzenia przewidziano także prezentację innowacyjnych projektów i spółek.

Informacje o projekcie, zrealizowanych działaniach, wydanych publikacjach oraz konferencji podsumowującej projekt dostępne są na stronie www.inwestornia.pl.

Dziękuję za rozmowę

Projekt Inwestornia realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza SA nosi pełną nazwę „Biznes dla biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami”, finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem