Janmedia Interactive opublikowała raport użyteczności bankowych aplikacji mobilnych

Dodane:

Adam Łopusiewicz Adam Łopusiewicz

Udostępnij:

Janmedia sprawdziła ofertę bankowości mobilnej wszystkich banków działających w Polsce. Okazało się, że tylko 10 z nich oferuje swoim klientom dostęp do konta bankowego i innych produktów bankowych z poziomu aplikacji mobilnej. Aplikacje tych 10 pozostałych banków zostały poddane testom użyteczności

Janmedia sprawdziła ofertę bankowości mobilnej wszystkich banków działających w Polsce. Okazało się, że tylko 10 z nich oferuje swoim klientom dostęp do konta bankowego i innych produktów bankowych z poziomu aplikacji mobilnej, a nie tylko wersji mobilnej serwisu transakcyjnego. Aplikacje tych 10 banków zostały poddane testom użyteczności.

Specjaliści ds. użyteczności w Janmedia przebadali 10 aplikacji mobilnych na system operacyjny iOS i 7 aplikacji mobilnych na system operacyjny Android. Przygotowany raport oparty jest na wynikach analizy eksperckiej. Podczas analizy zostało sprawdzonych i ocenionych 5 głównych obszarów aplikacji: nawigacja i struktura, treści, komunikaty i informacja zwrotna, layout i grafika oraz wprowadzanie danych. Podczas testów została również wykorzystana wędrówka poznawcza, której idea polega na zidentyfikowaniu celów użytkownika, a następnie próbie ich realizacji w konkretnych zadaniach. Na potrzeby badania zostały zatem zdefiniowane trzy zadania: zlecenie przelewu, otwarcie lokaty, sprawdzenie szczegółów posiadanego kredytu. Analitycy Janmedia realizowali po kolei każde zadanie, symulując zachowanie użytkownika i opisując każdy napotkany problem. Dodatkowo na potrzeby raportu został oceniony zakres funkcjonalności, którą oferują poszczególne aplikacje. Każdemu z badanych kryteriów przypisywane były punkty. Po zsumowaniu punktów został utworzony ranking, wyłaniający bank, który oferuje swoim klientom aplikacje najlepiej ocenione pod względem funkcjonalności i użyteczności.

Ranking wygrał Bank Pekao SA, który zdobył 85 punktów na 96 możliwych. – Przeprowadzona przez nas analiza pokazuje ogromne dysproporcje między aplikacjami – zarówno pod względem użyteczności, jak i oferowanych funkcjonalności. Zdecydowanie najbardziej dostosowanymi do kontekstu mobilnego były aplikacje zwycięskiego Banku Pekao, za pomocą których użytkownik może w szybki i bezproblemowy sposób zrealizować najbardziej typowe zadania oraz korzystać z bardzo wielu funkcji aplikacji, przy zachowaniu dobrego user experiencemówi Monika Mikowska, Dyrektor ds. Rozwoju w Janmedia Interactive.

Oprócz Banku Pekao SA, zostały wyróżnione aplikacje Banku Handlowego w Warszawie (Citi Handlowy) oraz ING Banku Śląskiego. Te dwie aplikacje bardzo dobrze wykorzystują możliwości oferowane przez technologie mobilne i są czymś więcej niż tylko poprawnym odwzorowaniem mobilnego serwisu transakcyjnegododaje Monika Mikowska. Raport użyteczności bankowych aplikacji mobilnych można pobrać ze stron: jestem.mobi i webusability.pl.

źródło: informacja prasowa

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem