Kielecki Park Technologiczny – miejsce dla przedsiębiorczych!

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Udostępnij:

Już we wrześniu tego roku pierwsze firmy rozpoczną swoje funkcjonowanie w Kieleckim Parku Technologicznym. O korzyściach i możliwościach, jakie tam na nie czekają rozmawiamy z Panem Szymonem Mazurkiewiczem, Dyrektorem KPT.

Już we wrześniu tego roku pierwsze firmy rozpoczną swoje funkcjonowanie w Kieleckim Parku Technologicznym. O korzyściach i możliwościach, jakie tam na nie czekają rozmawiamy z Panem Szymonem Mazurkiewiczem, Dyrektorem KPT.

Od kiedy działa Kielecki Park Technologiczny? Skąd pomysł na jego utworzenie?

Kiedy w 2006 roku powstał dokument „Strategia dla miasta Kielce na lata 2007-2020”, wśród wielu zadań znalazło się właśnie powołanie parku naukowo-technologicznego. Założono, że park stanie się narzędziem służącym rozwojowi i budowaniu gospodarki opartej na wiedzy oraz wpłynie na pozytywny  wizerunek Kielc w oczach obecnych i potencjalnych inwestorów.

Inicjatywa powstania Parku Technologicznego w regionie świętokrzyskim nie była pierwsza. Dwukrotnie próbowano utworzyć w Kielcach instytucję przyczyniającą się do rozwoju przedsiębiorczości i łączącą środowisko naukowe z biznesem. Dzięki determinacji przedstawicieli władz Miasta Kielce oraz grupie młodych entuzjastów, trzecie podejście zakończyło się sukcesem.

W 2007 roku, przy wsparciu Funduszy Unijnych, został opracowany, a następnie zrealizowany projekt pn. Kielecki Inkubator Technologiczny, dzięki któremu zdobyto ogromne doświadczenie i wiedzę z zakresu prowadzenia takich inicjatyw w kraju i Europie. Dzięki realizacji wspomnianego projektu przedstawiono społeczności lokalnej ideę parków technologicznych. 3 kwietnia 2008 r. powołano do życia Kielecki Inkubator Technologiczny, który z biegiem czasu, ze względu na liczne nowe inicjatywy, przekształcono w Kielecki Park Technologiczny (KPT). W 2010 roku Miasto Kielce otrzymało dofinansowanie na budowę infrastruktury pierwszego w regionie parku technologicznego. Rozpoczęła się długo oczekiwana budowa Inkubatora oraz Centrum Technologicznego. Obecnie trwają już tylko prace wykończeniowe. Infrastruktura będzie gotowa już we wrześniu 2011 r. Wtedy też pierwsze firmy będą mogły rozpocząć funkcjonowanie w Kieleckim Parku Technologicznym.

Jakie są główne działania, na których się skupiacie?

Wsparcie dla nowopowstających oraz funkcjonujących już na rynku firm realizowane jest w zakresie trzech, najważniejszych obszarów działalności Parku tj. wynajmu nieruchomości, usług biznesowych i usług rozwojowych.

Naszym lokatorom oferujemy konkurencyjne warunki rozwoju, w tym system preferencyjnych stawek czynszowych, nowoczesne i doskonale przygotowane powierzchnie pod wynajem, szeroki dostęp do usług biznesowych i rozwojowych w tym doradztwo, szkolenia, inkubacja, program Szybki Start, centra konferencyjne oraz dla dużych inwestorów możliwość funkcjonowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i wiele innych.

Jakie jest zainteresowanie Parkiem?

Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego wykazują bardzo duże zainteresowanie Kieleckim Parkiem Technologicznym. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy, było wiele chętnych, którzy interesowali się możliwością prowadzenia działalności gospodarczej w Parku i z niecierpliwością oczekiwali na możliwość złożenia dokumentów aplikacyjnych. Od marca br., kiedy to rozpoczęliśmy proces rekrutacji lokatorów do Parku, zainteresowanie nasza ofertą wzrosło. Przyjęliśmy już kilkadziesiąt aplikacji, firm i pomysłów na biznes, których właściciele wyrazili chęć funkcjonowania w obrębie KPT. Trwa ich ocena formalna i merytoryczna. Mamy nadzieję, że do końca bieżącego roku uda nam się zasiedlić całą infrastrukturę Inkubatora Technologicznego i od września będziemy mogli pochwalić się imponująca liczbą firm w Parku.

Kto może działać w Parku? Duże czy małe firmy? Czy jest preferowany jakiś konkretny sektor?

W ramach Kieleckiego Parku Technologicznego funkcjonują dwie strefy:

Inkubator Technologiczny (IT) – czyli kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla nowopowstających firm. W tym miejscu swoją siedzibę znajdą m.in. firmy typu start-up oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie nowoczesnych technologii. IT przeznaczone jest dla młodych firm, które potrzebują pomocy w pierwszych latach funkcjonowania. Dla przyszłych lokatorów Inkubator przygotował specjalny program wsparcia zaczynający się od etapu szybkiej analizy pomysłu, poprzez preinkubację, aż do inkubacji, czyli zapewnienia finansowania i wdrożenia pomysłu.

Istotnym elementem systemu „inkubacji” firm jest możliwość korzystania w dalszym etapie rozwoju przedsiębiorstwa  z pozostałych obiektów będących w posiadaniu KPT.

Teren Inkubatora obejmuje powierzchnię 4 535 m2, w tym 2 405 m2 powierzchni biurowej (biura o powierzchni od 16 do 300 m2 z możliwością łączenia), 434 m2 powierzchni magazynowej oraz 255 m2 powierzchni konferencyjnej. Do dyspozycji przedsiębiorców są również miejsca parkingowe na około 72 samochody osobowe i 5 dostawcze.

Centrum Technologiczne (CT) – miejsce przeznaczone dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych, którzy swój rozwój opierają o innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji i usług. W CT siedzibę znajdą duże innowacyjne firmy, które będą mogły ulokować swój biznes w budynku usługowo-laboratoryjno-produkcyjnym lub hali produkcyjnej. Centrum Technologiczne to kompleks o łącznej powierzchni 20 ha, w części zabudowany infrastrukturą użytkową o powierzchni 12 800 m2. W jej skład wchodzi budynek biurowo-laboratoryjno-produkcyjny oraz hala produkcyjna. Budynek laboratoryjno-produkcyjny CT posiada dwie kondygnacje oraz 8 modułów z możliwością ich niezależnego funkcjonowania. Powierzchnia użytkowa całego budynku to 4 245,62 m2, w tym powierzchnia biurowa 238,50  m2 i powierzchnia  produkcyjno-labolatoryjna 3 778 m2. Powierzchnia użytkowa hali produkcyjnej  CT to 6 521,14 m2 z czego 2 053,02 m2 to powierzchnia antresoli przeznaczona do adaptacji przez lokatorów. Wszystkie moduły hali produkcyjnej wyposażone są w niezbędne elementy infrastruktury technicznej oraz media. Hala produkcyjna posiada dostosowaną do podstawowych standardów część socjalną dla pracowników. Tutaj znajduje się również plac składowy o pow. 975 m2 oraz miejsca parkingowe z przeznaczeniem na 328 samochody osobowe i 20 ciężarowe.

Dodatkowe korzyści dla inwestorów to możliwość rozwoju firmy na przylegających do KPT terenach inwestycyjnych oraz możliwość funkcjonowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice” – podstrefa Kielce. Przedsiębiorcy działający w SSE otrzymają zwolnienia z podatku dochodowego oraz będą mogli korzystać z wszystkich zachęt stosowanych przez państwo (SSE), samorząd (np. ulgi od podatku od nieruchomości) a jednocześnie czerpać korzyści związane z działalnością w ramach parku technologicznego.

Kielecki Park jest bardzo młody, dlatego nie zamyka się na żadne branże gospodarcze. Nie chcemy nikomu zabraniać możliwości funkcjonowania w Parku ze względu na profil sektorowy. Do Kieleckiego Parku Technologicznego zostaną wyselekcjonowani przedsiębiorcy z nowatorskimi i innowacyjnymi pomysłami na biznes, a współpraca pomiędzy nimi na pewno przyniesie lokatorom same korzyści. Do końca 2011 roku planujemy przyjąć do Parku około 70 nowych innowacyjnych firm. Przyszli lokatorzy powinni oczywiście spełnić określone wymagania. Wśród nich jako najważniejszy uznaliśmy nowatorski charakter przedsięwzięcia, uwzględniający wykorzystanie nowych technologii, widoczny potencjał rozwojowy czy gotowość do współpracy z innymi lokatorami. Pierwsze firmy wprowadzą się do Kieleckiego Parku Technologicznego już we wrześniu 2011 r.

Jakie są korzyści z ulokowania swojej firmy w Parku? Dlaczego właśnie tutaj prowadzić swoją działalność? Jakie są tego koszty?

Kielecki Park Technologiczny, spośród wszystkich polskich parków, posiada bardzo konkurencyjną ofertę. Nowe, doskonale wyposażone pomieszczenia, atrakcyjne warunki wynajmu powierzchni, doskonale przygotowana infrastruktura teletechniczna – to atuty, które przemawiają na korzyść KPT. Dodatkowo Park oferuje dostęp do usług biznesowo-rozwojowych, możliwość korzystania z nowocześnie wyposażonych sal konferencyjno – szkoleniowych. Zaletą funkcjonowania firmy w Parku jest możliwość uzyskania preferencyjnych stawek za wynajem powierzchni. W pierwszym roku funkcjonowania preferencja wynosi aż 70%, w drugim 50% a w kolejnym 30 %. Wynika z tego, iż przedsiębiorca, który skorzysta z przygotowanych przez KPT udogodnień, na początku zapłaci tylko 7,50 zł netto za m2 powierzchni biurowej (cennik dostępny na stronie Kieleckiego Parku Technologicznego w zakładce „Nabór do KPT”). Dodatkowo obowiązkowa jest tzw. zryczałtowana miesięczna opłata eksploatacyjna w wysokości 14 zł, która obejmuje m.in. obsługę recepcyjną, pocztową, telefoniczną, dostęp do wspólnych pomieszczeń socjalnych (kuchnia, toalety), możliwość dostępu do linii telefonicznej, szerokopasmowego łącza internetowego, parking samochodowy, ochronę obiektu, usługi konserwacji, dostawę prądu, ciepła, klimatyzację pomieszczeń, promocja na stronie internetowej KPT.

Jedną z najważniejszych korzyści prowadzenia firmy w Kieleckim Parku Technologicznym jest możliwość funkcjonowania w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, co daje inwestorom dodatkowo możliwość zwolnienia z podatku dochodowego oraz skorzystania z wszystkich zachęt stosowanych przez państwo (SSE) i samorząd (np. ulgi od podatku od nieruchomości). Kielecki Park Technologiczny zapewnia również całodobową fizyczną ochronę obiektów wraz z monitoringiem powadzonym przez zewnętrzną profesjonalną firmę oraz utrzymanie wewnętrznych dróg komunikacyjnych, miejsc parkingowych oraz terenów zielonych.

CENNIK NAJMU POWIERZCHNI

Stefa 1: INKUBATOR TECHNOLOGICZNY

1. Stawka bazowa netto wynajmu powierzchni:2. Powierzchnia biurowa (nieumeblowana) – 25 zł/m23. Powierzchnia biurowa (umeblowana)  – 30 zł/m24. Powierzchnia magazynowa – 10 zł/m2 (stawka stała bez preferencji)5. Powierzchnia produkcyjno-laboratoryjna – 20 zł/m2

Firmy nowotworzone oraz działające na rynku nie dłużej niż 3 lata objęte są preferencyjnymi stawkami najmu w następującej wysokości:

1 rok: 30% stawki bazowej2 rok: 50% stawki bazowej3 rok: 75% stawki bazowej4 rok: 100% stawki bazowej

Stefa 2: CENTRUM TECHNOLOGICZNE

Orientacyjna stawka bazowa wynajmu powierzchni:1. Powierzchnia biurowa – 25 zł/m22. Powierzchnia laboratoryjna – 15-25 zł/m23. Powierzchnia produkcyjna – 8-10 zŁ/m24. Tereny inwestycyjne – do uzgodnienia z inwestorem

Firmy nowotworzone oraz działające na rynku nie dłużej niż 5 lat objęte są preferencyjnymi stawkami najmu w następującej wysokości:

1 rok: 30% stawki bazowej2 rok: 50% stawki bazowej3 rok: 75% stawki bazowej4 rok: 100% stawki bazowej

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wynajmu powierzchni w Kieleckim Parku Technologicznym dostępne są na stronie www.technopark.kielce.pl w zakładce „Nabór do KPT”.

Jakie są plany na przyszłość?

Kielecki Park Technologiczny, jako jednostka wspierająca przedsiębiorczość, stara się dać przykład mieszkańcom województwa świętokrzyskiego i ciągle wyznacza sobie nowe, ambitne cele. Jednym z nich było między innymi włączenie części terenów Kieleckiego Parku Technologicznego do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Dzięki determinacji pracowników udało się – w Kielcach utworzono podstrefę SSE. Kolejnym celem jest rozwój Kieleckiego Parku Technologicznego, a więc budowa nowych powierzchni przeznaczonych pod wynajem, w których młodzi przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w Kompleksowym Systemie Wsparcia Przedsiębiorczości. Chcemy również pozyskać kolejne tereny inwestycyjne, aby stworzyć dogodne warunki dla inwestorów.

Czym KPT wyróżnia się spośród innych ośrodków wspierający przedsiębiorczość w regionie?

Kielecki Park Technologiczny to jedyny, tak kompleksowo zaplanowany i zorganizowany ośrodek wspierający przedsiębiorczość w regionie. To co nas wyróżnia, to możliwość wynajęcia powierzchni biurowej, usługowej, laboratoryjnej, produkcyjnej czy magazynowej wraz z przysługującym wszystkim lokatorom, pakietem usług okołobiznesowych. Dodatkową korzyścią dla przedsiębiorstw funkcjonujących w parku jest efekt synergii pomiędzy lokatorami, tzn. tzw. „zdrowa rywalizacja” lub możliwość współpracy z pozostałymi firmami KPT.

Kielecki Park Technologiczny to najlepszy adres w Kielcach. Infrastruktura Parku zlokalizowana jest bowiem w pobliżu centrum Kielc, w północnej, przemysłowej części Miasta, na ul. Olszewskiego 6. Lokalizacja ta pozwala na szybki dojazd właściwie z każdego zakątka Kielc.

Czy studenci z regionu mogą również korzystać z Parku? Jeśli tak, w jaki sposób?

Kielecki Park Technologiczny, a dokładnie Inkubator Technologiczny, jest przeznaczony w głównej mierze dla studentów z regionu świętokrzyskiego. Przedsiębiorczy studenci i absolwenci, z pomysłem na własna firmę, znajdą u nas atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. Oprócz nowoczesnych i doskonale przygotowanych powierzchni pod wynajem, mogą liczyć na preferencyjne stawki czynszu, możliwość korzystania z usług okołobiznesowych, sal konferencyjnych, pomieszczeń socjalnych i wielu innych opisanych w Regulaminie Inkubatora Technologicznego, dostępnego na stronie www.technopark.kielce.pl

Kielecki Park Technologiczny ma już na swoim koncie pewne osiągnięcia i wyróżnienia. Mógłby Pan powiedzieć nam coś więcej na ten temat?

Kielecki Park Technologiczny, jako bardzo młoda jednostka, która tak naprawdę dopiero zacznie realizować swoje najważniejsze statutowe założenia, ma już na swoim koncie wiele sukcesów. Wiążą się one przede wszystkim z aplikowaniem o środki z Unii Europejskiej oraz pozostałych źródeł zewnętrznych na realizację ciekawych inicjatyw.

Od początku swojej działalności, Kielecki Park Technologiczny zainicjował wiele projektów wspierających przedsiębiorczość w regionie świętokrzyskim. Należą do nich:

  • „Nauka dla biznesu – uniwersytet inkubatorem komercjalizacji wiedzy”
  • „BiznesStarter – Konkurs na najlepszy plan”
  • „Astronom – w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej”
  • „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

Obecnie Kielecki Park Technologiczny realizuje projekty takie jak:

  • „Audyt Marketingowy Młodej Firmy”, w którym instytucje otoczenia biznesu, takie jak Kielecki Park Technologiczny, będą przeprowadzały audyty marketingowe w przedsiębiorstwach.
  • „Design – nowy wymiar komercjalizacji wiedzy” oraz „Akademia Kreatywnej Przedsiębiorczości Akademickiej”, które skierowane są do kadry naukowej oraz studentów i mają na celu budowanie postaw przedsiębiorczych w tym środowisku.

Bardzo istotną inicjatywą realizowaną przez Park są Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej, podczas których organizowane są bezpłatne szkolenia, warsztaty, spotkania dotyczące zakładania i prowadzenie własnego biznesu, stawiania pierwszych kroków w karierze zawodowej, pisania CV i listu motywacyjnego oraz wiele innych. Ze spotkań korzysta wielu studentów i pracowników naukowych. W maju br. odbyła się już 3 edycja tego wydarzenia, a kolejne będą odbywały się cyklicznie co pół roku.

Gdyby miał Pan w tym momencie w kliku słowach zachęcić firmy do tego, by ulokowały się w Parku, to jakie atuty KPT by Pan wymienił?

Kielecki Park Technologiczny oferuje elastyczne warunki najmu, nowoczesne i przyjazne otoczenie, opiekę naukowa i biznesową, doradztwo i szkolenia, ułatwienie współpracy z kooperantami, zwiększenie korzyści dzięki efektowi synergii, transfer technologii, wygodę oraz najlepszy adres w Kielcach. Takiej pomocy przedsiębiorcy nie otrzymają w żadnej innej instytucji w regionie świętokrzyskim.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem